Tản mạn về Đại gia : Sơn Hoàng

0
43

Sơn Hoàng và bạn của anh nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Hậu

Sơn Hoàng: tên thật là:Phạm Thanh Sơn. Sinh ra tại một làng quê nghèo trong vùng thôn dã Hà Cối, lớn lên trong một gia đình cần lao, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng.

Tuổi trẻ thông minh đỉnh ngộ. Tương truyền mới sinh Sơn không khóc không cười. Một hôm có 1 vị đạo sĩ đi qua thấy Sơn chơi trước cửa nhà, liền nói. Người này có dung mạo tọa thiên long, đầu gối đất, chân đạp thủy, bên tả có thanh long, bên phải có bạch hổ, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn. Mọi người thấy vậy, cho là sự lạ, hết sức chăm sóc. Quả nhiên, Sơn 7 tuổi đã đi học lớp 1, 8 tuổi đã đọc thông viết thạo, lên 9 tuổi đã biết cộng trừ nhân chia. Ai gặp cũng phải trầm trồ khâm phục. Giới học vấn uyên thâm, 18 tuổi đã xong tú tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân luân, ai hỏi gì cũng trả lời được, tuyệt nhiên không đúng câu nào. Đến năm 20 tuổi Sơn lui về ở ẩn. Thăm thú sự đời, thấy việc gì có lợi là làm. Nợ nần không biết bao nhiêu mà kể! 

 

Comments

comments